Privacyreglement van Shantykoor De Iselanders

 

Dit is een privacyverklaring van het Zwols Shantykoor De Iselanders, gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05065711.

Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

De penningmeester is tevens Functionaris Gegevensbescherming, en omdat alleen contactgegevens verzameld worden en geen persoonskenmerken hoeft er geen PIA ( Privacy Impact Assessment) opgezet te worden.

De eindverantwoordelijkheid van dit reglement ligt bij het bestuur.

De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen op de pc van de penningmeester en die is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.

Deze pc is beveiligd met het programma NORTON en alleen voor de penningmeester toegankelijk.

In een EXCELbestand voor de ledenadministratie staan de volgende gegevens:

1 Naam, adres, woonplaats, emailadres en de telefoonnummers, dit gebeurt voor het kunnen maken van afspraken over meerijden  naar repetities en optredens.

Alle e-mailberichten aan de leden worden alleen via de BCC verstuurd.

Op het ledeninschrijfformulier wordt ook het geslacht vermeld evenals de geboortedatum voor het sociale gedeelte.

In de financiƫle administratie wordt de ledennaam en het te betalen bedrag vemeld.

Op geen enkele wijze zullen gegevens aan derden verstrekt worden, met de uitzondering dat de 2 aangesloten organisaties zoals de lokale Zwolse Zangraad en de landelijke organisatie Shanty Nederland enkel het ledenaantal willen weten in verband met de af te dragen contributie aan deze organisaties.

2 Op de website: www.iselanders.nl staan alleen voornamen en een aantal foto's waar de leden toestemming voor het plaatsen ervan hebben gegeven.

Ook op de afgeschermde ledenpagina staan geen persoonlijke gegevens of foto's.

Als er tijdens optredens foto's en/of video's gemaakt worden kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht, en kan dus niet gezien worden als inbreuk op de privacy en hoort bij het lidmaatschap van een in het openbaar optredend koor.

Na beƫindiging van het lidmaatschap zullen alle gegevens door de penningmeester in alle documenten worden verwijderd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------